Kaiapoi Visitor Centre

Venue address

Kaiapoi Wharf, Charles Street
Kaiapoi
Kaiapoi
Waimakariri District