Kaiapoi Town Centre

Venue address

57 Charles Street
Kaiapoi
Kaiapoi
Waimakariri District