Kaiapoi Riverside Bowling Club

Venue address

13 Belcher Street
Kaiapoi
Kaiapoi
Waimakariri District