Kaiapoi North School

Venue address

278 Williams Street
Kaiapoi
Kaiapoi
Waimakariri District