Kaiapoi Library

Venue address

176 Williams Street
Kaiapoi
Kaiapoi
Waimakariri District