Kaiapoi Golf Club

Venue address

373 Williams Street
Kaiapoi
Kaiapoi
Waimakariri District