Kaiapoi Community Garden

Venue address

20 Hilton Street
Kaiapoi
Kaiapoi
Waimakariri District