Kaiapoi Community Centre

Venue address

24 Sewell Street
Kaiapoi
Kaiapoi
Waimakariri District