Kaiapoi Baptist Church

Venue address

67 Fuller Street
Kaiapoi
Kaiapoi
Waimakariri District