Kaiapoi Aquatic Centre

Venue address

9 Cass Street
Kaiapoi
Kaiapoi
Waimakariri District